Наукові видання Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба


Усі наукові видання університету мають державну реєстрацію та входять до „Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”.

Реферативна інформація зберігається у загальнодержавній реферативній базі даних Державної бібліотеки імені Вернадського „Україніка наукова” та публікується у відповідних тематичних серіях журналу „Джерело”.

Видання індексуються міжнародними бібліометричними та наукометричними базами даних: Ulrich’s Periodicals Directory, CrossRef, Index Copernicus, General Impact Factor, Scientific Indexed Service, Citefactor, ResearchBib, Orcid, Academic Resource Index, Google Scholar.

Редакційні колегії наукових видань університету в своїй роботі керуються „Етичними правилами наукових видань ХНУПС”, які відповідають рекомендаціям Комітету з етики публікацій SCOPUS, а також спираються на досвід авторитетних міжнародних та вітчизняних журналів та видавництв.

Контактні телефони редакції наукових видань: (067) 998-02-70, (057) 704-91-97

Адреса редакції наукових видань: а/с 11800, вул. Сумська 126, м. Харків, 61023

Сайт університету:hups.mil.gov.ua

 

Логотип заголовку сторінки

Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України

Засновник: Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 

Видається: з липня 2009 року. 

Періодичність видання: щоквартально. 

Мова видання: змішаними мовами - українська, російська, англійська. 

ISSN:  2223-456X    ISSN (Online):  2518-1505 

Свідоцтво про державну реєстрацію - КВ № 22358-12258ПР від 24.10.2016 р. 

Журнал занесений до “Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук” (технічні та військові науки), затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528 (із змінами від 22.12.2016 № 1604).

Мета видання: Журнал відображає новітні знання та результати фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень з проблематики розвитку, застосування та забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України, удосконалення їх системи управління, розвитку, бойового застосування та озброєння авіації, зенітних ракетних військ, радіотехнічних військ, радіотехнічного забезпечення і зв’язку Повітряних Сил Збройних Сил України. В області військових та оборонних технологій, озброєння і військової техніки та безпеки Журнал відображає прогрес у дослідженнях і розробках, досвід проведення військових місій та операцій з врегулювання кризових ситуацій та підтримує впровадження новітніх знань в оборонну промисловість та військову практику.

 

Рецензування: усі статті, що публікуються в Журналі, проходять обов’язкове рецензування, яке здійснюється за анонімною формою як для авторів, так і для рецензентів відповідно до Порядку прийому статей.

Публічність та доступ: Журнал зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних Державної бібліотеки ім. Вернадського „Україніка наукова” та включений у міжнародну базу даних наукових журналів Index Copernicus (ICV 2017 = 85.65), міжнародний каталог журналів відкритого доступу DOAJ, довідник періодичних видань Ulrich's Periodicals Directory (USA). Журнал має повністю відкритий доступ, тобто всі статті доступні в Інтернеті для всіх користувачів одразу після їх публікації.

Авторські права: За авторами зберігаються усі авторські права та права на видання без обмежень. Журнал дозволяє користувачам: читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей. Дозволяється повторне використання змісту Журналу у відповідності з ліцензією Creative Commons СС-BY.

Унікальність текстів публікацій перевіряється за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck

Вартість публікації: 50 грн. за одну сторінку в форматі Журнала. 

Адреса редакції: 61023, м. Харків, а/с 11800. 

Контактні телефони редакції: +38 (067) 998-02-70; +38 (057) 704-91-97.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Системи обробки інформації

Засновник: Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 

Видається: з березня 1996 року. 

Періодичність видання: щоквартально. 

Мова видання: змішаними мовами - українська, російська, англійська.

ISSN:  1681-7710    ISSN (Online):  2518-1696 

Свідоцтво про державну реєстрацію - КВ № 22357-12257ПР від 30.09.2016 р. 

Збірник занесений до "Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" (технічні та військові науки), затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528 (із змінами від 22.12.2016 № 1604).

Мета видання: у Збірнику публікуються результати досліджень з розробки нових інформаційних технологій як для рішення традиційних задач збору, обробки та відображення даних, так і для побудови систем обробки інформації у різних проблемних галузях. Збірник призначений для наукових працівників, викладачів, докторантів, ад’юнктів, аспірантів, а також курсантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

 

Рецензування: усі статті, що публікуються в Збірнику, проходять обов’язкове рецензування, яке здійснюється за анонімною формою як для авторів, так і для рецензентів відповідно до Порядку прийому статей.

Публічність та доступ: Збірник зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних Державної бібліотеки ім. Вернадського „Україніка наукова” та включений у міжнародну базу даних наукових журналів Index Copernicus (ICV 2017 = 81.99), міжнародний каталог журналів відкритого доступу DOAJ, довідник періодичних видань Ulrich's Periodicals Directory (USA). Збірник має повністю відкритий доступ, тобто всі статті доступні в Інтернеті для всіх користувачів одразу після їх публікації.

Авторські права: За авторами зберігаються усі авторські права та права на видання без обмежень. Збірник дозволяє користувачам: читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей. Дозволяється повторне використання змісту Збірника у відповідності з ліцензією Creative Commons СС-BY.

Унікальність текстів публікацій перевіряється за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck

Вартість публікації: 50 грн. за одну сторінку в форматі Збірника. 

Адреса редакції: 61023, м. Харків, а/с 11800. 

Контактні телефони редакції: +38 (067) 998-02-70; +38 (057) 704-91-97.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Засновник: Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 

Видається: з квітня 2005 року. 

Періодичність видання: щоквартально. 

Мова видання: змішаними мовами - українська, російська, англійська.

ISSN:  2073-7378    ISSN (Online):  2518-1661 

Свідоцтво про державну реєстрацію - КВ № 22360-12260ПР від 10.10.2016 р. 

Занесений до "Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" (технічні та військові науки), затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528 (із змінами від 22.12.2016 № 1604).

Мета видання: концепція Збірника передбачає відображення наукових та практичних досягнень за такими напрямами: збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід; актуальні питання розвитку збройних сил; літальні апарати: аеродинаміка, силові установки, обладнання, озброєння та застосування; зв’язок, радіотехніка, радіолокація, акустика та навігація; кібернетика та системний аналіз; механіка, машинознавство та електропостачання; запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій; актуальні питання навчання; охорона правопорядку.

 

Рецензування: усі статті, що публікуються в Збірнику, проходять обов’язкове рецензування, яке здійснюється за анонімною формою як для авторів, так і для рецензентів відповідно до Порядку прийому статей.

Публічність та доступ: Збірник зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних Державної бібліотеки ім. Вернадського „Україніка наукова” та включений у міжнародну базу даних наукових журналів Index Copernicusміжнародний каталог журналів відкритого доступу DOAJ, довідник періодичних видань Ulrich's Periodicals Directory (USA). Збірник має повністю відкритий доступ, тобто всі статті доступні в Інтернеті для всіх користувачів одразу після їх публікації.

Авторські права: За авторами зберігаються усі авторські права та права на видання без обмежень. Збірник дозволяє користувачам: читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей. Дозволяється повторне використання змісту Збірника у відповідності з ліцензією Creative Commons СС-BY.

Унікальність текстів публікацій перевіряється за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck

Вартість публікації: 50 грн. за одну сторінку в форматі Збірника. 

Адреса редакції: 61023, м. Харків, а/с 11800. 

Контактні телефони редакції: +38 (067) 998-02-70; +38 (057) 704-91-97.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Системи озброєння і військова техніка

Засновник: Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 

Видається: з червня 2005 року. 

Періодичність видання: щоквартально. 

Мова видання: змішаними мовами - українська, російська, англійська.

ISSN:  1997-9568    ISSN (Online):  2518-1580 

Свідоцтво про державну реєстрацію - КВ № 22359-12259ПР від 10.10.2016 р. 

Занесений до "Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" (технічні та військові науки), затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528 (із змінами від 22.12.2016 № 1604).

Мета видання: у науковому Журналі відображаються досягнення в розробці систем озброєння та військової техніки, намічені перспективи їх розвитку, вказані шляхи удосконалення експлуатаційної бази озброєння та напрямки розробок у військовій галузі. Журнал призначений для наукових працівників, викладачів, докторантів, ад’юнктів, аспірантів, а також курсантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

 

Рецензування: усі статті, що публікуються в Журналі, проходять обов’язкове рецензування, яке здійснюється за анонімною формою як для авторів, так і для рецензентів відповідно до Порядку прийому статей.

Публічність та доступ: Журнал зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних Державної бібліотеки ім. Вернадського „Україніка наукова” та включений у міжнародну базу даних наукових журналів Index Copernicusміжнародний каталог журналів відкритого доступу DOAJ, довідник періодичних видань Ulrich's Periodicals Directory (USA). Журнал має повністю відкритий доступ, тобто всі статті доступні в Інтернеті для всіх користувачів одразу після їх публікації.

Авторські права: За авторами зберігаються усі авторські права та права на видання без обмежень. Журнал дозволяє користувачам: читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей. Дозволяється повторне використання змісту Журналу у відповідності з ліцензією Creative Commons СС-BY.

Унікальність текстів публікацій перевіряється за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck

Вартість публікації: 50 грн. за одну сторінку в форматі Журнала. 

Адреса редакції: 61023, м. Харків, а/с 11800. 

Контактні телефони редакції: +38 (067) 998-02-70; +38 (057) 704-91-97.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

www.000webhost.com